Team Lääne-Harju

Team Lääne–Harju on 2024. aastal loodud Lääne- Harju vallas, mis sümboliseerib meie piirkonna ühtsust, mitmekesisust ja tugevat kogukonda. Oleme loonud positiivse ja dünaamilise identiteedi, mis peegeldab meie piirkonna eripära ning edendab koostööd ja vastastikust mõistmist.

Team Lääne–Harju eesmärk on edendada tervislikku eluviisi, spordiarmastust ja ühtekuuluvust. Soovime olla spordi ja aktiivsete eluviiside eestvedajad, luues platvormi, mis toetab nii professionaalseid sportlasi kui ka kogukonna liikmeid.

Team Lääne – Harju eesmärgid
1. Tervisliku eluviisi propageerimine on tegevus, mille eesmärk on julgustada ja innustada inimesi viljelema tervislikke ja sportlike harjumusi ja käitumisviise, mis toetavad nende füüsilist, vaimset ja emotsionaalset heaolu.

Team Lääne-Harju missioon
Team Lääne-Harju missiooniks on innustada ja ühendada meie kogukond piirkonna elanikke avastama spordi võlumaailma, pakkudes professionaalset tuge ja stimuleerivat keskkonda. Soovime toetada sportlaste arengut ning julgustada kõiki kogukonnaliikmeid osalema aktiivses elustiilis.

Team Lääne-Harju visioon
Team Lääne-Harju visiooniks on saada tugevaks ja ühtseks kogukonnaks ning luua meie piirkonnas mitmekesised sportimise – ja liikumisvõimalusi, kus kasvavad terved ja aktiivsed inimesed ning kus igal elanikul on võimalus nautida sporti igapäevaselt. Tahame olla eeskujuks spordilembesusele, tervislikule eluviisile ja ühtekuuluvusele läbi spordi.