Kes on mõjuisik

Mõjuisik – on inimene, kes aitab organiseerida ja juhtida tegevusi ning tagab, et kõik liiguvad ühise eesmärgi suunas. Nad vastutavad ülesannete jaotamise, suhtluse ning edusammude jälgimise eest. Mõjuisik on juhtiv tegelane, kes hoiab asjad korras ja aitab meeskonnal saavutada seatud eesmärke.

Miks on vaja Mõjuisikuid?
Mõjuisikud on hädavajalikud sujuva ja tõhusa koostöö tagamiseks ning eduka kogukonna arenguks. Nad organiseerivad üritusi, suunavad projekte ning loovad toetava keskkonna, kus kogukonna liikmed saavad üksteist innustada ja inspireerida. Mõjuisikud aitavad säilitada ühtset visiooni ja suunda ning lahendada tekkinud probleeme.

Team Lääne-Harju mõjuisiku eesmärk:
1. Korraldada kogukonnaliikmete kaasamiseks mitmekesiseid üritusi, mis toetavad positiivset suhtlust ja koostööd spordivaldkonnas.
2. Osaleda aktiivselt Lääne-Harju valla korraldatud spordiüritustel, olgu selleks siis jooksuvõistlused, matkad või spordipäevad.
3. Kutsuma kogukonnaliikmeid osalema spordiüritustel, jagades infot ja motiveerides teisi liituma.
4. Aktiivselt propageerida tervislikke eluviise ja füüsilist aktiivsust.

Team Lääne-Harju mõjuisikud:
1 Kelly Nevolihhin
2 Kristi Krull
3 Kadi Möller
4 Kerli Pruudel
5 Natalja Taran
6 Kati Saar
7 Tiit Tikenberg
8 Jürgen Lepp
9 Valdo Jahilo
10 Andu Hellerma
11 Märt Mandri
12 Madis Vaikmaa
13 Aleksander Kaznikov